STRETNUTIA STAROSTU OBCE S OBČANMI

Milí spoluobčania,

dovoľujem si Vás pozvať na „Neformálne stretnutia so starostom obce“, ktoré sa uskutočnia v týchto dňoch:

11. marca 2020, so začiatkom o 17.00 hodine, v priestoroch bývalého MNV (miestnosť na prízemí „Mýval“) v materskej časti

18. marca 2020, so začiatkom o 17.00 hodine, v priestoroch Klubu dôchodcov na Piesku

25. marca 2020, so začiatkom o 17.00 hodine, v priestoroch bývalej Palmy.

Teším sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Peter Jenča, starosta obce