STOP! VYPAĽOVANIU TRÁVY

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov, alebo zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je ZAKÁZANÉ!

Za porušenie tohto zákazu Vám hrozí vysoká sankcia.

Môžete spôsobiť požiar nevyčísliteľných škôd.

Ničíte ekosystém a ovzdušie.