STOP vypaľovaniu trávy

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov alebo zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je ZAKÁZANÉ !!