SENIORI POZOR NA PODVODNÍKOV

Policajný zbor Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie ohľadom pandémie COVID-19 upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov pod novými legendami. V súvislosti s ochorením COVID-19 sa v poslednom období vyskytli prípady, kde podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že v ich okolí je veľa ľudí infikovaných koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú je potrebné zaplatiť 7.500 eur a v prípade, že nebudú súhlasiť, pôjdu na povinnú dvojtýždňovú karanténu do Bratislavy. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci v telefonickom kontakte so seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu proti koronavírusu vo výške 7.500 eur.

     Nie je vylúčené, že seniorov môžu páchatelia kontaktovať aj osobne priamo v ich príbytkoch.

       V tejto súvislosti Policajný zbor Slovenskej republiky:

  1.  upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z uvedených príčin a žiadajú od nich peniaze,
  2. odporúča seniorom, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,
  3.  vyzýva seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov alebo vkladných knižiek a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,

žiada seniorov, aby v týchto prípadoch, alebo v prípadoch, kedy vzniká podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor Slovenskej republiky na čísle 158.