Realizovanie odpočtov vodomerov v obci

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. oznamuje občanom  obce Valaská, že v dňoch  14.06.-18.06.2021 vrátane  bude pracovník spoločnosti realizovať odpočty  vodomerov v našej obci.