PRIPOMÍNAME SI – 76. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE VALASKÁ

6. MAREC 1945

V tento deň bola naša obec oslobodená a v slobode a mieri žije už 76 rokov. Je to udalosť, ktorá sa natrvalo vryla do pamäte a sŕdc nás všetkých.

Ďakujme a ctime si všetkých, ktorí obetovali svoj život v boji za slobodu a mier. Ctíme si nielen ich pamiatku, ale aj pamiatku všetkých obetí II. svetovej vojny tichou spomienkou a minútou ticha.

Česť a sláva padlým hrdinom!