POUKÁŽKY PRE SENIOROV NAD 70 ROKOV

Oznamujeme všetkým seniorom, ktorí dovŕšili v roku 2023 vek nad 70 rokov, že si na Obecnom úrade môžu vyzdvihnúť potravinové poukážky. Poukážky sa vydávajú na prízemí Obecného úradu v úradných hodinách do konca novembra.