POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov.

Projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete realizuje Odbor prevenciu kriminality kancelárie Ministra vnútra SR.