Oznámenie termínov odpočtov vodomerov !!

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
oznamuje občanom, že v dňoch od 01.12.do 06.12.2023 vrátane, budú pracovníci
spoločnosti realizovať odpočty vodomerov v našej obci.