OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a.s. informuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

Prerušená distribúcia elektriny je naplánovaná na tieto dni:

09. august 2020 od 7. 30 do 17.30 hod