OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a.s. informuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

Prerušená distribúcia elektriny je naplánovaná na tieto dni:

15. júla 2020 od 8. 00 do 15.00 h

16. júla 2020 od 7.30 do 15.00 h