OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská distribučná, a.s. informuje, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach.

Prerušená distribúcia elektriny je naplánovaná na tieto dni:

20.10.2020 od 08:00 do 15:30 hod