OZNÁMENIE

Obec Valaská oznamuje, že z dôvodu prijatých preventívnych opatrení, v dôsledku mimoriadnej situácie na Slovensku,  s účinnosťou od  13. marca 2020 až do odvolania  sú  Základná škola Jaroslava Simana, Materská škola a Základná umelecká škola zatvorené.  

Obecný úrad Valaská od 13.  marca 2020 pracuje  v pohotovostnom režime.

Prosíme občanov, aby využívali predovšetkým telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi obecného úradu (všetky kontakty sú zverejnené na webovom sídle obce (www.valaska.sk).

V prípade potreby platieb odporúčame bezhotovostný platobný styk.

Žiadame občanov aby sa správali zodpovedne a dodržiavali prijaté opatrenia.

Ďakujeme  za pochopenie.