Oslavy 77. výročia Oslobodenia obce Valaská

Obec Valaská v zastúpení starostom obce a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov základná organizácia Valaská, Vás pozývajú na pietne Oslavy 77. výročia Oslobodenia obce Valaská, ktoré sa uskutočnia 4. marca 2022, so začiatkom o 16:00 hodine na Námestí 1. mája vo Valaskej.