ODBER KRVI

Miestny spolok Slovenského červeného kríža Valaská v spolupráci s mobilnou transfúznu stanicou Vás srdečne pozývajú na ODBER KRVI dňa 23. marca 2023 od 08:00 hod do 10:00 hod v priestoroch kultúrneho domu vo Valaskej.