OBEC PRIJÍMA OPATRENIA

Vážení spoluobčania,

nachádzame sa v zaťažkávajúcom období a preto je veľmi dôležité, aby sme si navzájom pomáhali.

Koronavírus COVID-19 si nevyberá miesto ani lokalitu. Je len na nás ako sa zodpovedne postavíme voči tejto nákaze, aby sme to zvládli v čo najkratšom čase a s najmenšími stratami.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového  stavu na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom na území Slovenskej republiky, obec Valaská prijíma nasledovné opatrenia:

  • Od 17. marca  –  zriadenie non- stop linky pre osamelých seniorov  –  0911 547 835
  • Od 17 . marca  – môžu osamelí seniori, či obyvatelia obce  v dobrovoľnej karanténe  požiadať o zabezpečenie nákupu potravín, či liekov prostredníctvom úseku sociálnych vecí obecného úradu ( tel. kontakt 67 11 508 alebo na 67 11 509). V prípade, že túto službu využijú, je toto potrebné nahlásiť počas pracovného dňa v čase od 09.00  do 10.30.
  • Bezplatné zabezpečenie ochranných rúšok podľa stanovených kritérií, ktorých výdaj  bude zabezpečovaný priebežne o čom budeme občanov informovať.

Obec Valaská upozorňuje občanov, že všetky prevádzky okrem potravín, drogérie a lekárne v obci  sú uzatvorené až do odvolania. Zariadenia, ktoré poskytujú stravovanie môžu stravu iba vydávať, avšak v priestoroch zariadenia sa občania  nemôžu zdržiavať. Všetky bary a iné zariadenia zostávajú uzatvorené.

Vážení občania, v prípade, že máte vedomosť, že do našej obce pricestoval niekto zo zahraničia a nezdržiava sa v dobrovoľnej karanténe a dokonca sa pohybuje po obci, resp. prevádzkovatelia porušujú nariadenia hlavného hygienika, túto skutočnosť oznámte na políciu –  na tel. čísle 158.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať vydané nariadenia. Opatrenia slúžia na to, aby bolo obyvateľstvo čo najviac a najúčelnejšie chránené a zabránilo sa tak šíreniu tohto ochorenia. Cieľom opatrení je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.