NESTAŇTE SA OBEŤOU OBCHODNÍKOV S ĽUĎMI

Obchodovanie s ľuďmi je trestný čin pri ktorom dochádza najmä k nútenej prostitúcii žien a detí, nedobrovoľnému odoberaniu orgánov, nelegálnej adopcii detí, ako aj domácemu otroctvu, nútenej práci v rôznych odvetviach, napr. v poľnohospodárstve, továrňach, hoteloch a reštauráciách, núteným sobášom, nútenému žobraniu na uliciach, nútenej pouličnej kriminalite alebo nútenej účasti na kriminálnych aktivitách ( napr. drogových mafií)-

Ak sa chcete poradiť o téme obchodovania s ľuďmi alebo si chcete preveriť ponuku práce, neváhajte a kontaktujte nás na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na tel. čísle 0800 800 818.

Slovenská republika pomáha obetiam. Ak ste v ohrození života, volajte čísla 112 alebo 158.