Národný projekt.“ Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Hľadáte radu?

Stali ste sa obeťou trestného činu?

  • podvodu
  • násilia?
  • krádeže?