MESTO BREZNO PRICHÁDZA S NOVOU SLUŽBOU REGISTROVANIA SENIOROV NA OČKOVANIE

Ministerstvo zdravotníctva spustilo nový registračný formulár na očkovanie formou registrácie do tzv. „Čakárne“.

Od 18. 3. 2021 sa seniori, ktorí nemajú možnosť registrovať sami môžu objednávať na tel. číslach:

0911 996 024

0911 448 1003

0911 996 020

V nasledujúcich dňoch:

Pondelok, utorok a štvrtok v čase od 13.00 do 15.00 h

V stredu a piatok od 08.00 do 11.00h

Telefonicky je potrebné nahlásiť:

  • Meno a priezvisko prihlasovanej osoby
  • Rodné číslo
  • Názov poisťovne
  • Adresa bydliska: ulica, popisné číslo, PSČ a obec/mesto
  • Číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa
  • Môžete zadať aj e-mail blízkej osoby, ktorej dôverujete, prípadne uvedieme mail zamestnanca, ktorý Vás registruje.

Po registrácii Vám bude pridelený PIN kód (identifikačný údaj), ktorý obdržíte na Vami uvedené tel. číslo. PIN kód si starostlivo uchovajte.

Po registrácii je potrebné dodržať nasledovné:

  • Nevystavujte sa riziku ochorenia
  • Príďte najskôr 10 minút pred plánovaným očkovaním
  • Identifikujte sa preukazom poistenca a preukazom totožnosti

Termíny na očkovanie budú prideľované podľa veku. To znamená, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie, ale vek. Budete mať možnosť vybrať si miesto očkovania (obec, mesto). O termíne očkovania budete informovaní (SMS alebo e-mailom) najneskôr dva dni vopred a preto bude dostatok času sa pripraviť.