Juliáles pod úbočou

Miestny spolok Červeného kríža v spolupráci s obcou Vás pozývajú na Juliáles pod úbočou, ktorý sa uskutoční dňa 13.7.2024 o 19.00 hod v HPÚ. V programe sa predstaví hudobná skupina ZBM. Lístky v cene 15 € si môžete zakúpiť v knižnici obecného úradu.