JÁNSKA VATRA

MO MS Valaská a obec Valaská vás srdečne pozývajú dňa 25. júna 2021 na JÁNSKU VATRU