Deň otvorených dverí

Expozícia kasárne Brezno – dňa 16.9.2023 od 9.00 hod – 17.00 hod, Sekurisova ulica