Súťaž o najchutnejšiu haruľu

OZ Pekný Deň Valaská, v spolupráci s obcou, Vás srdečne pozývajú  na 14. ročník súťaže o najchutnejšiu haruľu, ktorá sa uskutoční v sobotu, 16. septembra o 15.00 hod pri Hostinci pod úbočou, v Starej Valaskej.