Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Kandidáti pre Voľby prezidenta SR 2024

Informácia pre voliča

Elektronická adresa pre doručovanie delegačných listín

Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Určenie volebných okrskov a volebných miestnosti pre voľby prezidenta SR 2024

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR

Elektronická adresa pre doručovanie delegačných listín ako aj žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamujeme, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, ako aj na žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je určená nasledovná elektronická adresa: podatelna@valaska.sk