Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Adresa na doručovanie delegačných listín

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka

Informácia pre voliča

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu

Elektronická adresa pre doručovanie delegačných listín ako aj žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Oznamujeme, že na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, ako aj na žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je určená nasledovná elektronická adresa: podatelna@valaska.sk