Kronika obce - 2019

1. Verejný a spoločenský život

Je to už rok, ale v spoločnosti stále rezonuje vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tragickým dňom v tomto roku bol aj 13. november, kedy pri tragickej nehode linkového autobusu v katastri obce Nitrianske Hrnčiarovce prišlo o život 12 ľudí, z toho 4 boli maloletí. 15. novembra vláda SR vyhlásila štátny smútok ako prejav spoluúčasti pozostalým obetí tejto tragickej dopravnej nehody. Ide v poradí o 10. štátny smútok  od vzniku SR. Naposledy bol vyhlásený v roku 2016 po úmrtí bývalého prezidenta Michala Kováča. V máji sa na Slovensku uskutočnili Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.

Tento rok bol volebným rokom. Uskutočnili sa prezidentské voľby, ktoré boli v poradí piate priame voľby prezidenta SR. Slovensko má prvýkrát vo svojej histórii na poste hlavy štátu ženu. Prvou prezidentkou sa stala Zuzana Čaputová.

V sobotu 25. mája sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu. Boli to v poradí dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, zároveň štvrté na Slovensku. 

Aj v našej obci bolo spoločenské dianie pestré.

Na Tri Krále vystúpil spevokol Lipka v kostole Sv. Klementa v Hronci.

Vo Valaskej sa narodil 14. januára pred 110 rokmi  herec a režisér, kapelník a muzikant

Jozef Urban. Pôvodom bol stolár. Bol reštaurátorom bočných oltárikov v našom kostole. 

25. januára sa uskutočnila Výročná členská schôdza MO MS Valaská.

Vo februári pani predsedníčka Viera Sedláková zhodnotila činnosť Jednoty dôchodcov vo Valaskej. Členskej schôdze sa zúčastnili aj predseda Mo MS Valaská Matúš Magera a predstavitelia obce starosta obce Peter Jenča a jeho zástupca Ján Dundovič. 

Obec si v tomto roku pripomenula 41. výročie úmrtia A. A. Bánika (december 1978), významného občana obce, ktorého meno nesie obecná knižnica. 

23. februára sa uskutočnil za bohatej účasti členov a sympatizantov, ples MS Červeného kríža. 

6. marca sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pomníkoch padlých vo Valaskej.

8. marca sa uskutočnila výročná členská schôdza MS Červeného kríža.

9. marca sa uskutočnil matičný pochod k symbolickému hrobu rumunských vojakov na Hnusnom. V úvode zaznela Slovenská aj Rumunská štátna hymna a zaspieval aj matičný spevokol Lipka. Podujatím prítomných sprevádzal predseda MO MS Valaská PaedDr. Matúš Magera. 

23. marca MO MS Piesok „vyniesol“ Morenu a takto sa rozlúčil so zimným obdobím.

Od 23. marca sa mení zloženie redakčnej rady obecných novín Valaštiansky hlásnik.

Redakčná rada má nové zloženie: Danka Králiková, Mgr. Iveta Babčanová, Mgr. Mária Pacerová, Mgr. Lucia Karolová a Mgr. Denisa Maťovčíková.

V marci sa na výročnej členskej schôdzi stretli členovia Slovenského červeného kríža a zhodnotili svoju činnosť za predchádzajúce obdobie. Naplánovali si aj činnosť na nachádzajúce obdobie. Mimoriadne pozitívnym faktom je, že v troch stanovených termínoch prišlo darovať krv až 50 dobrovoľných darcov.  SČK sa podarilo získať aj 36 nových členov. Členovia Slovenského červeného kríža nechýbajú na kultúrnych a športových podujatiach našej obce. 

30. marca oslávil Martin Švantner významné životné jubileum a to 90 narodeniny. Pán Švantner je bývalý predseda MNV vo Valaskej. 

V marci sa začalo s obnovou budovy Odborného učilišťa internátneho vo Valaskej. V apríli OZ Pekný deň za pomoci Ivana Bursu – tanečníka z FS Mostár zakladá Detský folklórny súbor Zvončok.

12. apríla uskutočnil SČK Valaská odber krvi, prišlo až 28 darcov. 

13. apríla OZ Valašťania zahájili brigádu zameranú na vyčistenie Potôčkov. Zabetónovali sa stojky na stoly a lavice. 

1. máj členovia MO MS Piesok navštívili historické mesto Budapešť. 

4. mája sa členovia, priaznivci a priatelia MO MS Valaská zúčastnili spomienkovej slávnosti a osláv 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika, ktorá sa uskutočnila na Bradle. 

15. mája naši hasiči z DHZ pripravili krásne popoludnie pre deti z MŠ Štiavnička. Predviedli im hasičskú techniku a niektoré hasičské aktivity si mohli deti aj vyskúšať. 

25. mája sa uskutočnil deviaty ročník akcie Splav netradičných plavidiel. O toto podujatie bol záujem aj zo strany médií. Na túto vydarenú akciu sa prišli pozrieť TV JOJ, RTVS, ale aj TASR a rádio Regina. Súťaž otvoril primátor mesta Brezna Tomáš Abel. Súťažilo 9 plavidiel, ktoré štartovali svoj splav pod mostom pri autobusovej stanici v Brezne. Cieľom bolo doplaviť sa do Valaskej. Súťažiacich hodnotila porota v zložení: Zuzana Kúdelková, Veronika Schallerová, Juraj Uhrín. Zábava pokračoval pri miestom HPÚ vo Valaskej kde starosta obce Peter Jenča odovzdal ceny a o zábavu sa postaral Richard Čunderlík ako zvukár a kapely Plus Mínus 83 a  Los Babracos. V tento deň sa uskutočnila jazda veteránovslovenskou Route 66 a teda ajnašou obcou.

Prvá júnová sobota patrila v našej obci oslave Dňa detí. Ten usporiadalo OZ Valašťania, DHZ Valaská v spolupráci s obcou. Pre 250 detí bolo pripravené lesné dobrodružstvo plné zábavných úloh. Na konci čakali všetky deti sladké odmeny, magnetka a špekačka. Veselá atmosféra sa niesla celým podujatím či už počas súťaží, pri opekačke alebo chutnom guľáši. 

4. júna  sa členovia OZ Pekný deň zúčastnili I. ročníka udeľovania Regionálnej značky Horehronie v breznianskej synagóge, kde sa prezentovali valaštianskymi krumpľami.

V tento deň si aj naša rodáčka Evka Huňová prebrala z rúk predsedu BBSKJána Luntera, primátora mesta Brezna Tomáša Abela, Ondreja Luntnera, Ľuboša Ďurinďáka v breznianskej synagóge cenu Regionálny produkt Horehronia za ručne maľovanú keramiku.

5. júna spevokol Lipka zaspieval na Cyrilometodejskom koncerte matičných spevokolov v Brezne.

8. júna  prvý krát vystupuje na 48. ročníku Festivalu dychových hudieb vo Valaskej Detský folklórny súbor pod vedením Ivana Bursu. 

29. júna Jánska vatra horela pri HPÚ. O organizáciu sa postarali DHZ Valaská a OZ Valašťania. 

V tento deň našu obec vo Zvolene reprezentovala rodina Magerová na zraze áut fiat 126 s názvom  Traditional Fiat 126 and old Fiat meeting.

Vo Valaskej v letnom období  OZ Bahniatka pod vedením Mgr. Silvie Paulovičovej organizovali detský denný tábor v troch týždňových turnusoch, ktorého sa zúčastnilo 45 detí rôzneho veku. 

28. augusta sa v obci uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti spomienky na  75. výročie SNP. Program obohatil spevokol Lipka a Tanečný orchester obce Valaská. 

31. augusta končí vo funkcii riaditeľa Technických služieb Ing. Martin Havaš.

1. septembra sme si pripomenuli pri „Lipke štátnosti“ Deň ústavy.

6. septembra začali oslavy 140. Výročia hasičstva v obci.

V septembri nás poctilo návštevou naše družobné mesto Chlumec nad Cidlinou. Zástupcovia mesta sa zúčastnili populárneho podujatia našej obce „Súťaž o najchutnejšiu haruľu  Valaskej“, ktorá sa konala 14. septembra.  

14. septembra zároveň oslavuje OZ Pekný deň spolu so svojimi  8 stabilnými členmi 15. výročie existencie. 

18. októbra prijali pozvanie na spoločné posedenie viacerí jubilujúci členovia miestneho odboru MS vo Valaskej.

V októbri svoje dlhoročné pôsobenie končí obľúbený obchod CBA, predtým ľudovo nazývaný „Vendo“.

V mesiaci október a november prebiehala medzi obyvateľmi anketa o novom vzhľade nášho námestia. Obyvatelia obce mali možnosť osobne alebo formou už spomínaného dotazníka, ktorý bol distribuovaný do domácností vyjadriť svoj názor k jednotlivým návrhom obnovy námestia v našej obci.

Koncom októbra sa Matičiari našej obce vybrali za spoznávaním historického hradu Niedzica v Poľsku a Červeného kláštora na Slovensku. 

12. novembra prišlo darovať krv 30 darcov z ktorých bolo 6 prvodarcov.

14. novembra si pripomíname sté výročie narodenia významného rodáka z Valaskej Jozefa Šeba – pedagóga a kultúrno-osvetového pracovníka. 

17. novembra na Deň študentstva sme si pripomenuli 30 rokov od Nežnej revolúcie. Vo Valaskej sa začalo revolučné dianie 27. novembra vyhlásením generálneho štrajku vo všetkých podnikoch, úradoch a inštitúciách. Na námestí sa zišlo asi 50 mladých ľudí a ich hovorcom bol Marián Mojžiš. Zhromaždenie v silnom mraze trvalo takmer 2 hodiny. Po skončení sa veľká časť zhromaždenia zišla v reštaurácii Perla. Z tohto zhromaždenia vzišli požiadavky na odvolanie pracovníkov a poslancov MNV

20. novembra si pripomíname 150. Výročie narodenia Andreja Zafku – učiteľa a prvého predsedu MO MS vo Valaskej. 

1. decembra nastupuje do funkcie riaditeľa Technických služieb Michal Lengyel.

20. decembra nás na príchod Vianoc symbolicky každoročne pripravuje  „Živý Betlehem“ v našej obci. Je spojený s krátkym Vianočným programom, ktorý si pripravujú deti z MŠ, ale aj žiaci ZŠ J. Simana a Betlehemci. Nechýbajú ani predajné stánky našich škôl a šikovných Valašťanov, ktorí takto prezentujú svoje výrobky či už v podobe ručne vyrobených sviečok, ozdôb a pod. 

26. decembra v našej obci prebehol 25. ročník koledovania detí s názvom Dobrá novina.

Vyzbieralo sa 920 eur na pomoc tým najchudobnejším v afrických krajinách.

Počas obdobia adventu nás sprevádzali kultúrne podujatia realizované každú nedeľu na našom námestí pri adventom venci, ktorý pripravili Technické služby Valaská a o výzdobu sa postaral kolektív OUI Valaská. Prvú adventnú nedeľu posvätil valaštiansky p. farár adventný veniec a sviečky a prihovoril sa nám predseda MO MS Matúš Magera. O krásny program sa postarali žiaci a učitelia ZUŠ Valaská. Druhú adventnú nedeľu bol program pod taktovkou pani učiteliek a žiakov ZŠ J. Simana vo Valaskej. Tešiť sme sa mohli na tretiu adventnú nedeľu a program našich detí a pani učiteliek z MŠ Valaská. Poslednou štvrtou adventnou nedeľou nás preniesli žiaci a učitelia OUI vo Valaskej. Celkovú atmosféru na našom námestí bezpochyby umocňuje aj možnosť zohriať sa výborným vianočným punčom, ktorý ponúka OZ Pekný deň, taktiež si môžeme zakúpiť rôzne vianočné dekorácie a  ručne vyrábané výrobky ako sviečky, čiapky, šatky. V priebehu každej adventnej nedele prebieha aj adventná matičná zbierka. Vyzbierané finančné prostriedky budú slúžiť na nákup potravín pre vybrané rodiny a ľudí v núdzi.

1.1. Občianske združenia a organizácie pôsobiace v obci Valaská

Tanečný orchester Valaská (26 členov, dirigent Ján Jenča, predseda Róbert Hlaváčik).

Jednota dôchodcov Slovenska (223 členov a predsedníčka je Viera Sedláková).

MS Červený kríž (120 členov, predsedníčka je Renáta Kováčová).

Miestny odbor Matice slovenskej Valaská (má 177 členov a predsedom je Matúš Magera).

Miestny odbor Matice slovenskej Piesok (má 30 členov a predsedníčka je Darina Hucíková).

OZ Pekný deň (8 členov).

OZ Valašťania (má 53 členov a predsedom je Juraj Víchr).

Družstvo vlastníkov oviec Valaská

Urbárske pozemkové spoločenstvo vo Valaskej

Dobrovoľný hasičský zbor Valaská (má 86 členov a velí mu Michal Lengyel).

spevokol Lipka pri MO MS Valaská (má 30 členov a dirigentkou je Martina Škantárová). Pohrebné podporné združenie Betliar – odbočka č. 93 Valaská (má 791 členov, predsedníčka je Alena Hučková, tajomníčka Božena Daxnerová a pokladníčka Stela Kramlová).

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov – Základná organizácia Valaská (46 členov), 

Členská základňa COOP Jednota Brezno – spotrebné družstvo Valaská (97 členov)

Naša obec má aj Dobrovoľný hasičský zbor obce, ktorý má 26 členov a velí mu Michal Lengyel. Členovia DHZO musia absolvovať základnú prípravu členov DHZ, výcvik používateľov dýchacej techniky a každý rok aj lekársku prehliadku. Náš DHZO je jediný v okrese Brezno, ktorý je zaradený do kategórie A (výjazd do 10 minút).

2. Obyvateľstvo

Počet narodených detí za rok 2019: 28 (dievčat 10 a 18 chlapcov).

Počet sobášov: 8 z toho 1v kostole a 5 sobášov mimo obce.

Úmrtia: 55, priemerne vo veku 77,8 rokov z toho 26 žien a 29 mužov.

K 31. 12. 2019 evidujeme 3 550 obyvateľov čo je o 50 menej ako v roku 2018. 

3. Obecná samospráva

Starosta obce: Mgr. Peter Jenča

Prednosta obecného úradu: Mgr. Peter Cíger, od 1.7. 2019 Mgr. Dana Kmeťová

Zástupca starostu obce: Ing. Ján Dundovič

Hlavná kontrolórka obce: Ing. Bc. Mária Pohančaníková 

V tomto roku odišla do predčasného dôchodku dlhoročná matrikárka obce p. Elena Sukičová, ktorá na tomto poste pracovala od roku 1983. 

3.1. Obecné zastupiteľstvo: 

 • Volebný obvod č.. 1: Ing. Ján Dundovič, PhDr. Zuzana Kúdelková, Richard Datko, Dušan Blahút (vzdal sa svojho mandátu 12.6. a nahradil ho Ing. Peter Bánik), Mgr. Róbert Hlaváčik, PaedDr. Matúš Magera, Blažena Pastírová, Ing., Zuzana Rolincová, MSc. (náhradníci: Ing.  Peter Bánik, Milena Dobrotová Mgr. Ivan Karak, Mgr.  Roman Hadžega, Aurel Starke , Vendelín Štrba , Ing. Ján Holko, Igor Kováč, Michal Kováč).
 • Volebný obvod č. 2: Mgr. Peter Jenča, Jozef Vrbovský, Mgr. Lucia Karolová (náhradníci: Martin Krupa, Silvia Vilhanová).

3.2. Komisie pri OcZ Valaská:

Komisia pre financie a správu majetku: 

predseda komisie: Ing. Ján Dundovič

členovia z radov poslancov: PhDr. Mgr.  Zuzana  Kúdelková, Mgr. Róbert Hlaváčik,  Martin Krupa, Ing. Peter Bánik

členovia z radov obyvateľov obce: Ing. Miroslav Filipko

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov predseda komisie: PhDr. Mgr. Zuzana Kúdelková (NAJ)

členovia:Ing. Zuzana Rolincová , MSc.(nezávislá kandidátka), Martin Krupa (SNS), Ing. Ján

Dundovič (SMER-SD)

Komisia pre kultúru predseda komisie: Jozef Vrbovský

členovia z radov poslancov: Mgr. Lucia  Karolová, Mgr.  Róbert Hlaváčik, Milena Dobrotová členovia z radov obyvateľov obce: Táňa Vilhanová, Anna  Gondová

Komisia pre šport predseda komisie: PaedDr. Matúš Magera členovia z radov poslancov: Ing. Zuzana  Rolincová,  MSc., Mgr. Lucia Karolová členovia z radov obyvateľov obce: Vendelín Štrba, Filip Kramla

Komisia pre životné prostredia, poľnohospodárstvo a ochranu prírodných hodnôt predseda komisie: PaedDr.  Matúš Magera

členovia z radov poslancov: Martin Krúpa, Blažena Pastírová členovia z radov obyvateľov obce: Ľubomír Múka, Ing. Zuzana Slezáková Komisia pre sociálne veci a školstvo predseda komisie: Blažena Pastírová členovia z radov poslancov: Mgr. Lucia Karolová

členovia z radov obyvateľov obce: Mgr. Iveta  Babčanová, Marta Petrová, Mgr. Danka

Dorková, Viera Babčanová, Mgr. Beáta Némethová

Komisia pre rozvoj obce, stavebný poriadok a územný plán predseda komisie: Martin Krupa členovia z radov poslancov: Ing. Zuzana Rolincová, MSc., Blažena  Pastírová, PhDr. Mgr.  Zuzana  Kúdelková, Ing. Peter Bánik, Milena Dobrotová

členovia z radov obyvateľov obce: Jozef Hucík, Anton Soliar, Jaroslav Poliak

3.3. Zasadanie Obecného zastupiteľstva v obci Valaská

 1. zasadanie 20. 02. 2019
 2. zasadanie 10. 04. 2019
 3. zasadanie 12. 06. 2019
 4. zasadanie 14. 08. 2019
 5. zasadanie 11. 09. 2019
 6. zasadanie 13. 11. 2019
 7. zasadanie 11. 12. 2019

3.4. Technické služby obce Valaská 

TS obce Valaská majú 12 stálych zamestnancov, zamestnancov na dohodu o vykonaní práce je 8 (z toho 4 kosci na sezónnu prácu, 1 zamestnanec na správu a údržbu čističky odpadových vôd, 1 zamestnanec na správu a údržbu cintorína, 1 zamestnanec na opravu a údržbu verejného osvetlenia a rozhlasu a 1 upratovačka). Od 01. januára 2017 bol riaditeľom TS Valaská Ing. Martin Havaš,

Prvého decembra 2019 sa stal riaditeľom TS Valaská Michal Lengyel.

V auguste bolo kúpené nákladné motorové vozidlo Citroen Jumper z kapitálového príspevku od obce Valaská. Tento rok bol rokom opráv a údržby v obci, málo sa budovalo, viac sa opravovalo. Jednou z najväčších opráv v obci bola príprava vodovodného a odpadového potrubia v Základnej škole vo Valaskej.

3.5. Výsledky volieb v obci Valaská

VOĽBY PREZIDENTA SR

Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 16. marca 2019, druhé kolo bolo 30. marca. V prvom kole sa o funkciu uchádzalo 13 kandidátov. Na celom Slovensku sa ho zúčastnilo 48,74 percent voličov. Poradie kandidátov po prvom kole bolo nasledovné: 1. Zuzana Čaputová (40,57 %) 2. Maroš Šefčovič (18,66 %) 3. Štefan Harabin (14,34 %) 4. Marian Kotleba (10,39 %) 5. František Mikloško (5,72 %) 6. Béla Bugár (3,10 %) 7. Milan Krajniak (2,77 %) 8. Eduard Chmelár (2,74 %) 9. Martin Daňo (0,51 %) 10. Róbert Švec (0,30 %) 11. Juraj Zábojník (0,28 %) 12.Ivan Zuzula (0,17 %) 13. Bohumila Tauchmannová (0,16 %) V okrese Brezno bolo v prezidentských voľbách v 68 volebných okrskoch zapísaných 49 941 oprávnených voličov. V prvom kole volieb sa zúčastnilo 45,94 percent voličov. Po tomto kole volieb sme mohli konštatovať zhodu s celoslovenskými výsledkami, lebo najviac hlasov 7 795 (34,24 %) získala v našom okrese tiež Zuzana Čaputová, druhý skončil Maroš Šefčovič (5207, 22,87 %), tretí Štefan Harabin (3507, 15,40 %), štvrtý Marian Kotleba (3 457, 15,18 %).

Druhé kolo voľby na post hlavy štátu sa uskutočnilo na Slovensku v sobotu 30. marca. Do druhého kola na základe výsledkov prvého kola postúpili: Zuzana Čaputová , ktorá kandidovala za stranu Progresívne Slovensko a Maroš Šefčovič ako nezávislý s podporou SMER – SD. Druhého kola volieb na Slovensku sa zúčastnilo 41,79 % voličov. Voľby vyhrala Zuzana Čaputová, ktorá získala 58, 40% voličov. Funkcie prezidentky sa ujala počas inaugurácie 15. júna 2019. Druhého kola volieb na Slovensku sa zúčastnilo 41,79 % voličov. Voľby vyhrala Zuzana Čaputová, ktorá získala 58, 40% voličov. Funkcie prezidentky sa ujala počas inaugurácie 15. júna 2019.

Výsledky prezidentských volieb vo Valaskej

Valaskej zvíťazila Mgr. Zuzana Čaputová s počtom hlasov 587. Na druhom mieste skončil JUDr. Šefčovič, PhD. s počtom hlasov 544. Druhého kola prezidentských volieb sa zúčastnilo 1 154 voličov. 

V prvom kole prezidentských volieb 16. marca 2019 vo Valaskej najviac hlasov a to 540 získala Mgr. Zuzana  Čaputová, na druhom mieste skončil JUDr. Šefčovič, PhD. s počtom hlasov 348 hlasov. Vo volebnom okrsku č. 1 sa z 1206 zapísaných voličov v zozname volieb zúčastnilo 605 voličov. Vo volebnom okrsku č. 2 sa z 1099 zapísaných voličov v zozname volieb zúčastnilo 517 voličov. Vo volebnom okrsku č. 3 sa z 432 zapísaných voličov v zozname volieb zúčastnilo 219 voličov. Vo volebnom okrsku č. 4 sa z 281 zapísaných voličov v zozname volieb zúčastnilo 104 voličov. V našej obci sa prvého kola prezidentských volieb zúčastnilo 1445 voličov. V druhom kole prezidentských volieb 30. marca 2019

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Boli to v poradí dvanáste voľby do Európskeho parlamentu, zároveň štvrté na Slovensku. Novozvolený Európsky parlament bude mať 705 kresiel, pričom Slovensko v ňom obsadí 14 mandátov čo je o jeden viac ako v predošlom volebnom období. Volebná účasť v rámci Slovenska dosiahla 22, 74 %. Účasť bola oproti minulým euro voľbám vyššia. Na základe výsledkov volieb do euro parlamentu posiela svojich zástupcov šesť politických strán.

Víťazom volieb do Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku sa stala podľa oficiálnych výsledkov koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu (20,11 %). Do parlamentu sa dostalo ďalších päť strán – SMER-SD, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Strana Smer – SD prehrala prvé celoštátne voľby prvýkrát od roku 2002; bola  druhá v poradí a získala 15,72 %. Tretia bola na základe volieb strana Kotleba ĽSNS; získala 12,07 %. Do EP sa dostali aj kandidáti za KDH , získali 9,69 %, SaS s 9,62 % a OĽaNO, ktoré získalo 5,25 % hlasov. Ani jeden mandát nezískala strana SMK, ktorá bola pod hranicou 5 %; SNS, ktorej nestačilo 4,09 % hlasov.

Voliči si mohli vyberať z 31 politických subjektov. Zoznam zvolených europoslancov: PS/Spolu: Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Martin Hojsík, Michal Wiezik Smer: Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel ĽS NS: Milan Uhrík, Miroslav Radačovský KDH: Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (po brexite), SaS: Eugen Jurzyca, Lucia Ďuriš Nicholsonová, OĽaNO: Peter Pollák.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu vo Valaskej

Vo volebnom okrsku č. 1 sa z 1202 zapísaných voličov v zozname volieb zúčastnilo 272 voličov. Vo volebnom okrsku č. 2 sa z 1113 zapísaných voličov v zozname volieb zúčastnilo 194 voličov. Vo volebnom okrsku č. 3 sa z 435 zapísaných voličov v zozname volieb zúčastnilo 80 voličov. Vo volebnom okrsku č. 4 sa z 272 zapísaných voličov v zozname volieb zúčastnilo 64 voličov. Volieb do Europarlamentu sa v našej obci zúčastnilo spolu 610 voličov čo je o 835 voličov menej ako účasť voličov na prvom kole prezidentských volieb. Najviac hlasov v našej obci získala strana SMER – sociálna demokracia a to 157 hlasov, na druhom mieste skončila strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko a to s počtom hlasov 110. 

3.6. Medzinárodná spolupráca

Po dlhšej odmlke do našej obce opäť zavítali predstavitelia nášho partnerského  mesta z Českej republiky, z Chlumca nad Cidlinou. Starosta obce, Mgr. Peter Jenča pozval predstaviteľov Chlumca nad Cidlinou na valaštianske tradičné podujatie „Súťaž o najchutnejšiu haruľu Valaskej 2019“. Pozvanie do našej obce s radosťou prijali – starosta Ing. Miroslav Uchytil, prvý místostarosta Mgr. Vladan Kárník, radní Pavel Hampl a tajemník Ing. Pavel Školník, MPA.

4. Hospodársky život, výstavba a zmeny charakteru obce

V tomto roku  boli na miestnych komunikáciách Mierová, Štúrova, TDH, Hronská ulica realizované lokálne povrchové opravy. V rámci materskej časti sa začalo s opravami miestnych  komunikácií v materskej časti na uliciach Javorová, Za Studničkou, Záhradná a Mierová. A to preto, že v týchto lokalitách  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s. začala s realizáciou  investície „Aglomerácia  Javorová, Za Studničkou, Záhradná a Mierová. 

V rámci integrovaného operačného programu mesto Brezno začalo s realizáciou projektu Cyklotrasa Brezno – Valaská. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

Obec Valaská sa zapojila do výzvy „Podpora opatrovateľskej služby“. Projekt bol schválený a obci poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 143 640 eur na refinancovanie miezd opatrovateliek a na obdobie 2019-2020.  

Ďalší z projektov, ktorý bol obci schválený a podporený z európskych peňazí bol projekt v oblasti životného prostredia a to „Sanácia miesta s nelegálne umiestneným odpadom“. Boli sanované 2 čierne skládky (za Húščavou a Pod kravínmi). Celkovo sa vyzbieralo cca. 550 t odpadu, zabezpečilo sa aj vyčistenie odvodňovacích rigolov. Na likvidáciu čiernych skládok obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 56 306,60 eur. Obec sa na projekte finančne spolupodieľala sumou 2 85 eur. 

V roku 2019 obec Valaská podala projekt na rekonštrukciu – obnovu vojnového hrobu v materskej časti obce. Pomník je venovaný obetiam 1 a 2 svetovej vojny.

V roku 2019 boli vypracované projektové dokumentácie na Denné centrum pri parku – Detičkáreň,  začalo sa s prípravou projektovej dokumentácie na ul. Hronská a s výberom autorov na vytvorenie modelu sochy Valacha. Oslovená bola rodáčka z Valaskej – Natália Fašková a Richard Hollý,  z Novej Bane. Obidvaja sú absolventi odboru Sochárstvo a priestorová tvorba v ateliéri figurálneho prejavu u doc. Petra Gáspara, akad. sochára.

Obec sa rozhodla zakúpiť dvojdom so záhradou na ul. Tatranskej ul. v miestnej časti. Za dom obec zaplatila 44 tisíc eur. Vlastníkmi domov boli rodina Laubertovcov a Števuškovcov. Služba Sociálny taxík je poskytovaná PharmDr. Tomášom Srnkom naďalej v pracovných dňoch od 8:00 hod do 12:00 hod. Poskytuje sa na území obce Valaská a jeho obecných častí. Poskytuje sa aj mimo obce Valaská, a to v rámci okresu Brezno ale aj mimo okresu Brezno za účelom prepravy žiadateľa do zdravotníckych zariadení so sídlom v Banskej Bystrici , do zariadení sociálnych služieb a do kúpeľov Brusno, Sliač a Kováčová.

Aj v materskej škole boli vymenené podlahy v troch triedach. Zariadenie bolo doplnené o hračky a didaktickú techniku a taktiež sa dokúpili umývačky riadu.

V základnej škole  bola vymenená regulačná skriňa. Do vybavenia ZŠ boli zakúpené dve eBeam perá a dva počítače, zakúpené boli aj lavice a skrine.

Letné mesiace boli venované aj renovácii javiska v kultúrnom dome. 

V roku 2019 boli upravené a orezané stromy v rámci cintorína, bol vyčistený a upravený pomník padlým hrdinom a obec získala dotáciu na rekonštrukciu strechy domu smútku. Oplotilo sa prepadlisko v starej Valaskej a naplánovalo sa presunutie detského ihriska, ktoré sa nachádzalo vedľa HPU na druhú stranu oproti HPU na bývalé futbalové ihrisko pre deti. 

V tomto roku obec dokončila práce na bežeckej dráhe s doskočiskom. 

4.1. Rozpočet

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. 

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.12.2018  uznesením č. 684/2018 OcZ.

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

 • 1. zmena schválená dňa   20.02.2019 – uznesením OcZ č. 18/2019  Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 • 2. zmena schválená dňa   10.04.2019 – uznesením OcZ č. 35/2019        Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
 • 3. zmena schválená dňa   29.03.2019 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 – účelové rozpočtové opatrenie 
 • 4. zmena schválená dňa   29.04.2019 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 – rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu
 • 5. zmena schválená dňa   29.04.2019 – Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 – účelové rozpočtové opatrenie 
 • 6. zmena schválená dňa   14.06.2019 – uzenesením OcZ č. 51/2019              Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
 • 7. zmena schválená dňa   14.06.2019 –  uzenesením OcZ č. 52/2019              Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
 • 8. zmena schválená dňa   28.06.2019 –  Rozpočtové opatrenie  č. 8/2019 – účelové rozpočtové opatrenie
 • 9. zmena schválená dňa   14.08.2019 –  uzenesením OcZ č. 63/2019              Rozpočtové opatrenie č. 9/2019
 • 10. zmena schválená dňa   11.09.2019 – uzenesením OcZ č. 73/2019              Rozpočtové opatrenie č. 10/2019
 • 11. zmena schválená dňa   11.09.2019 – uzenesením OcZ č. 74/2019              Rozpočtové opatrenie č. 11/2019
 • 12. zmena schválená dňa   30.08.2019 – Rozpočtové opatrenie č. 12/2019 – rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu
 • 13. zmena schválená dňa   13.11.2019 – Rozpočtové opatrenie č. 13/2019 – účelové rozpočtové opatrenie
 • 14.  zmena schválená dňa  13.11.2019 – uzenesením OcZ č. 91/2019            Rozpočtové opatrenie č. 14/2019
 • 15.  zmena schválená dňa  31.10.2019 – Rozpočtové opatrenie č. 15/2019 – rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu
 • 16.  zmena schválená dňa  12.12.2019 – uzenesením OcZ č. 120/2019            Rozpočtové opatrenie č. 16/2019
 • 17.  zmena schválená dňa  31.12.2019 – Rozpočtové opatrenie č. 17/2019 – rozpočtové opatrenie v kompetencii starostu
 • 18. zmena schválená dňa  31.12.2019 – Rozpočtové opatrenie č. 18/2019 – účelové rozpočtové opatrenie

Rozpočet obce k 31.12.2019 

  Schválený rozpočet 
 Schválený  rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom3 113 6423 697 514
z toho :  
Bežné príjmy2 994 0423 216 945
Kapitálové príjmy60013 100
Finančné príjmy0334 261
Príjmy RO s právnou subjektivitou119 000133 208
Výdavky celkom2 966 3163 558 435
z toho :  
Bežné výdavky1 416 5551 779 537
Kapitálové výdavky8 500146 250
Finančné výdavky00
Výdavky RO s právnou subjektivitou1 541 2611 632 648
Rozpočtové hospodárenie obce147 326139 079

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve. Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 691 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 1 720 075,79 EUR, čo predstavuje plnenie na 102 %.  

Daň z nehnuteľností. Z rozpočtovaných 341 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 333 637,64 EUR, čo predstavuje plnenie na 98 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 131 262,70 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 199 655,10 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 5 719,84 EUR. K 31.12.2019 obec eviduje daňové pohľadávky v sume 33 933,18 EUR, z toho daň z nehnuteľnosti 33 156,02 €, penále v sume 281,60 € a daň za psa 495,56 €.

Daň za psa  3 389,90 €

Daň za užívanie verejného priestranstva 204,66 €

Daň za nevýherné hracie prístroje 205,00 €

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 75 790,47 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad v sume 17 025,39 €.

Daň za ubytovacie kapacity  1 107,60 €

4.2. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Valaská 

V rámci aktivity Zabezpečenie priestorového a materiálneho vybavenia obec v roku 2019 poskytla dotáciu Futbalovému klubu 16 000, -eur a pre malých futbalistov poskytuje obec naďalej priestory. Volejbalistom a stolnotenisovému oddielu sa poskytla dotácia 200 eur na turnaj a majú možnosť využívať telocvičňu ZŠ Jaroslava Simana. Obec poskytla pre Klub Biatlon Osrblie členské 2600 eur (200 eur na dieťa). Pánovi Andrišekovi AFZ team obec dala vyrobiť nálepky na jeho pretekárske autá, aby reprezentoval obec. Obec mu prenajíma aj garáž na Technických službách. Športovému hasičskému zboru boli na súťaž zapožičané od obce lavicové sety, altánky a pódium a taktiež im boli poskytnuté finančné prostriedky na súťaž. Dvestoeurová dotácia bola poskytnutá aj florbalovému krúžku, pod vedením pána Mageru v ZŠ. Odmena 200 eur bola odovzdaná aj rómskym spoluobčanom, ktorí každý rok robia súťaž vo futbale na multifunkčnom ihrisku pri kine. Jednotlivé občianske združenia organizujú z dotácií, ktoré získajú od obce akcie (napr. Krnohy, splav Hrona, Deň detí, súťaž o najlepšiu haruľu, živý Betlehem). Obec poskytuje pre verejnosť aj dve multifunkčné ihriská a v roku 2019 sa dokončilo doskočisko pri ihriskách.

Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Valaská na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. 

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť  – bežné výdavky na …..Suma poskytnutých finančných prostriedkov  Suma skutočne použitých finančných prostriedkov
– kapitálové výdavky na  ….    
OFK Slovan Valaská – bežné výdavky na činnosť futbalového klubu 16 000,0016 000,00
Občianske združenie Pekný deň2 500,002 500,00
Občianske združenie Valašťania3 300,003 300,00
Občianske združenie Dychový orchester Valaská500,00500,00

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.

1/2018 o dotáciách.

4.3. Ovčiarstvo a iné

V našej obci už dlhé roky pôsobí Družstvo vlastníkov oviec Valaská. Má svoje predstavenstvo a výbor. Združujú ovce vlastníkov nielen z Valaskej, ale aj z Osrblia, Hronca, Brezna, Brusna, Strelníkov či Slovenskej Ľupče. Ovce sa pasú na pasienkoch v Suchej Doline, na Ždiariku, na Chvatimechu, na Piesku v časti Diel.

Vychýreným a úspešným chovateľom a výrobcom ovčích výrobkov je Valašťan Peter Kučera. Venuje sa chovu východofrizskeho plemena oviec, ktorých má 80 kusov a obhospodaruje 35 hektárov pôdy. 

Urbárske pozemkové spoločenstvo vo Valaskej: obhospodaruje majetok súkromných vlastníkov.

5. Školstvo

5.1. Materská škola Valaská

Materskú školu vo Valaskej navštevovalo v tomto roku 107 detí, ktoré chodili do 6 tried a venovalo sa im 12 pani učiteliek. Viedla ju p. riaditeľka Mgr. Iveta Babčanová a zástupkyňou bola Mgr. Stanislava Kaliská.

V októbri si deti s pani učiteľkami pripravili besiedku pre starých rodičov.

V novembri sa uskutočnila krásna akcia „Lampiónový sprievod“, ktorá sa konala pri príležitosti  Dňa materských škôl. 

December sa niesol v duchu návštevy Mikuláša a výroby darčekov a prípravy Vianočného programu.

V januári si deti spolu s rodičmi a pani učiteľkami vychutnali zimné športové súťaže na Majeri.

Február bol mesiacom, ktorý sa niesol v zmysle masiek a karnevalu, ktorý sa uskutočnil 26. a 27. februára.

V marci deti s pani učiteľkami vyniesli Morénu a takto sa rozlúčili so zimným obdobím. Taktiež navštívili našu obecnú knižnicu kde za pomoci dospelých spoznávali rozprávkový  svet.

17. apríl akcie Vyčistime si obec sa zúčastnili aj naše deti s pani učiteľkami.

Máj sa niesol v znamení osláv dňa matiek a stavania mája. Deti s pani učiteľkami nacvičili krásny kultúrny program. 

12. mája sa uskutočnil slávnostný program v KD Valaská pri príležitosti osláv 65. výročia vzniku našej MŠ.

V máji boli 4 naše deti ocenené vo výtvarnej súťaži Klnka 2019.

Máj bol skúškou odvahy pre predškolákov v podobe týždňovej školy v prírode v hoteli Hydro na Krpáčove.

29. mája sa deti našej MŠ zúčastnili 22. ročníka Športovej olympiády pre deti materských škôl v okrese Brezno. 

Jún od nepamäti patril deťom. Naša škôlka sa na Deň detí zmenila na kráľovstvo.

V júni si Materská škola pripravila prekvapenie na Deň otcov v podobe súťaží a príjemného občerstvenia. 

V septembri sa naše pani učiteľky z Materskej školy zúčastnili súťaže o Najlepšiu haruľu V októbri bola MŠ zaplavená vyrezávanými tekvicami a deti si aj zasúťažili o tú najkrajšiu. Deti si užili aj tradičné púšťanie šarkanov.

12. október akcia Beh pre zdravé srdce organizovaná ZŠ J. Simana. Zúčastnili sa aj naši škôlkari.

November sa niesol v zmysle zachovania tradícii od Martina do Vianoc, deti v MŠ dokonca odlievali s pani učiteľkami cín, zahrali si divadelné predstavenie o sv. Kataríne a sv. Martinovi, nevynechali ani tradície spojené so sv. Ondrejom a sv. Barborou.

December je mesiacom, kedy sa deti tešia už na príchod Vianoc. Vyrábajú vianočné pozdravy, pripravujú vianočný program pre rodičov. Pani učiteľky sa zapojili aj do Živého Betlehemu a v stánku predávali za symbolické ceny výrobky či už svoje, alebo našich detí.

Výťažok putoval na charitatívne účely.

Predškoláci sa predstavili s krátkym programom na Živom Betleheme.

5.2. Základná škola Jaroslava Simana

Základnú školu Jaroslava Simana vo Valaskej viedla Mgr. Štefánia Piliarová a zástupkyňami boli PaedDr. Slivková a Mgr. Hanková. Základnú školu navštevovalo 381 žiakov a

k 30. 6. 2019 opustilo 41 žiakov. 

Vo februári bolo 19 žiakov ocenených finančnou odmenou za vynikajúci prospech. 

12. februára sa naši úspešní biológovia umiestnili na prvom a druhom mieste v biologickej olympiáde.

21. februára boli naši floorbalisti pod vedením p. učiteľa Mageru úspešní na okresnom kole floorbalovej súťaže v Brezne. Dievčenské družstvo obsadilo druhé miesto a chlapčenské tretie miesto.

V marci si počas dvoch dní jarných prázdnin deti z ŠKD Zebra užili dva dni plné zábavy v Detičkárni a na bowlingu v hoteli Zerrenpach v Osrblí. 

20. marca obsadili žiaci našej školy tretie a piate miesto v krajskom kole biologickej olympiády.

9. apríla boli naši žiaci aj úspešnými riešiteľmi okresného kola matematickej olympiády v Brezne.

10. apríla družstvo starších žiačok obsadilo druhé miesto v okresnom kole vo vybíjanej v tento deň sa uskutočnil aj zápis detí do prvého ročníka ZŠ. Našu školu si vybralo 60 detí z našej obce (32), z Hronca (14), z Osrblia (5), z Brezna (3), z Jelšavi (1), z Nemeckej (1), z Podbrezovej  (2), zo  Zemplínskych Hámrov  (1), z Hannoveru – Nemecko (1).

17. apríla sa uskutočnil už 9. ročník akcie Vyčistime si obec. V tento deň žiaci našej základnej školy zasadili aj mladé stromčeky v Hronci.

25. apríla boli naši žiaci úspešní aj v okresnom kole projektovej časti biologickej olympiády.

8. mája sa žiaci z ŠKD vybrali na výlet vláčikom do Tisovca.

Máj bol pre našich štvrtákov plný dobrodružstva v podobe školy v prírode na Táloch.

V máji predviedlo 22 žiakov našej školy v ŠKD svoj talent. Prekvapením pre súťažiacich žiakov bol spevák Martin Vetrák.

30. mája sa naši floorbalisti zúčastnili Horehronských športových hier. Vyhrali tretie a deviate miesto.   

V júni bolo odmenených 21 žiakov ocenených finančnou odmenou za vynikajúci prospech.

Dňa 13. júna sa v priestoroch telocvične ZŠ Jaroslava Simana uskutočnil už 4. ročník florbalového turnaja pre žiakov 2. stupňa škôl Horehronia. K nám do Valaskej zavítalo 7 škôl a 63 chlapcov a dievčat, ktorí sa rozhodli zabojovať o putovný pohár.

30. júna sa v našej telocvični uskutočnil Matičný florbalový turnaj obce Valaská, ktorého sa zúčastnilo 7 škôl z Horehronia. Naši chlapci získali prvé miesto.

6. septembra sa Základná škola Jaroslava Simana niesla v znamení Dňa kroja.

12. október Beh pre zdravé srdce, akcia na počesť MUDr. Simana.

16. novembra sa naši žiaci spolu s členmi MO MS Valaská a predstaviteľmi obce zúčastnili spomienkovej slávnosti 100. výročia narodenia významného rodáka z Valaskej Jozefa Šeba v Tajove.

27. novembra sa žiaci zúčastnili konferencie Školy za demokraciu v Cikkerovej sieni na Radnici v  Banskej Bystrici.  

6. decembra prišiel Mikuláš aj do našej ZŠ.

5.3. Základná umelecká škola Valaská

Našu „zušku“ navštevovalo 339 žiakov. Z toho na hudobnom odbore je 165 žiakov, na tanečnom odbore 60 žiakov a na výtvarnom 114 žiakov. Riaditeľkou Základnej umeleckej školy vo Valaskej bola PaedDr. Adriána Škrváňová DiS.art. Vedúca elokovaného pracoviska Predajná Vlasta Pastorková, vedúca elokovaného pracoviska Podbrezová Mgr. art. Martina Hricovíny.

Január sa niesol v znamení triednych hudobných koncertov. Naši žiaci vystúpili aj na Výročnej členskej schôdzi MO MS Valaská.

13. marca vystúpenie k MDŽ v Domove dôchodcov v Dubovej.

3. apríla výchovný koncert MŠ Štiavnička.

25. apríla sa uskutočnil jarný koncert v koncertnej sále.

26. apríla sa naši žiaci zúčastnili spevácke súťaže PINK SONG.

30. apríla výchovný koncert MŠ Predajná.

V jarných mesiacoch žiaci s p. učiteľom navštevovali rôzne miesta ako napr.Hrebienok,

Kremnica, Banská Štiavnica, Levoča, Londýn, – České Budejovice, Český Krumlov, Linz, Melk …

5. mája naši žiaci a pedagógovia vystúpili na slávnostiach Sv. Juraja v Lopeji.

12. mája sa naši tanečníci zúčastnili tanečnej súťaže v Bojniciach.

13. mája Maľba vo výstavnej sieni KD Valaská – spoločný Bodyartový projekt k záverečnej výstave.

17. mája naši žiaci a učitelia vystúpili na slávnostnom programe pri príležitosti osláv založenia ZŠ Predajná.

31. mája sa uskutočnil záverečný koncert tanečného odboru v KD Valaská. 

V mesiacoch máj až jún prebiehali koncoročné triedne koncerty.

7. júna Vernisáž výstavy a uvedenie knihy „Cesta dejinami umenia II.“

14. júna sme usporiadali Absolventský koncert v Koncertnej sále ZUŠ.

21. júna sa uskutočnil slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia založenia ZUŠ v KD Valaská.

V letnom období naši výtvarníci neoddychovali a čerpali inšpirácie na exkurziách na rôznych miestach ako napr. Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Bzovik, Dobrá Niva, Dudince…

6. septembra naša ZUŠka prispela svojim vystúpením na oslavách výročia založenia hasičstva vo Valaskej.

14. septembra sa uskutočnil Tvorivý workšop „Cíndej 01“.

27. septembra Vernisáž výstavy spoločenstva EXZU.

V októbri žiaci a učitelia postupne potešili seniorov v najbližších DSS (Luna Brezno, Hron Dubová) a taktiež našich jubilujúcich Matičiarov.

12. októbra sa uskutočnil Tvorivý workšop „Cíndej 02“.

25. októbra sa uskutočnil Tvorivý workšop „Cíndej 03“.

Vo Vianočnom období sa uskutočnili mnohé Mikulášske koncerty.

15. decembra sa odohrala veľkolepá premiéra dlho pripravovaného muzikálu žiakov a pedagógov ZUŠ s názvom Snehulienka a sedem trpaslíkov.

16. decembra sa odohrali dve reprízy muzikálu Snehulienka a sedem trpaslíkov. 

20. decembra vystúpenie na Živom Betleheme vo Valaskej.

5.4. Odborné učilište internátne Valaská

V našej obci vzdeláva žiakov aj OUI. Poskytuje vzdelanie deťom v špeciálnej materskej škole, žiakov na špeciálnej základnej škole vo variante A, B aj C. OUI spolu navštevovalo 138 žiakov. Vzdelávajú sa tu aj žiaci na odbornom učilišti kde sa môžu vyučiť v odboroch ako Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach soc. starostlivosti,Obchodná prevádzka práca pri príprave jedál,Obchodná prevádzka – príprava jedál, skladovanie a predaj tovaru,Stavebná výroba maliarske a natieračské práce, Stavebná výroba murárske  práce,  Strojárska výroba ručné spracúvanie kovov,  Poľnohospodárska výroba so zameraním na opravu poľnohospodárskych strojov,Krajčírstvo so zameraním na odevnú konfekciu a bielizeň.   

Riaditeľom školy bol Mgr. Juraj Hlaváč a zástupkyňami Mgr. Iveta Setváková a Mgr. Milena Fábryová.

V januári sa uskutočnil lyžiarsky výcvik na Majeri pre žiakov 7. ročníka a pre OUI . Podporiť svojich spolužiakov prišli aj žiaci z Praktickej školy.

Po Vianočných prázdninách čakal žiakov OUI krásny dar od manželov Robsonovcov z Anglicka. Boli to rôzne didaktické pomôcky na rozvoj myslenia, priestorového vnímania, pamäti, rozvoj jemnej motoriky, sluchového vnímania. A tiež rôzne drobné detské hudobné nástroje.

Marec začíname s obnovou a rekonštrukciou budovy OUI z financií z nenávratného finančného príspevku poskytovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v operačnom programe Kvalita životného prostredia sme reagovali na výzvu zameranú na zníženie energetickej náročnosti pri prevádzke verejných budov.

17. apríla sa žiaci OUI zúčastnili akcie Vyčistime si obec.

V máji absolvovali naši tretiaci z OUI „Kurz na ochranu prírody a človeka“, na chate Drotár.

Začiatok júna saniesol v znamení osláv Dňa detí. Ten sme usporiadali pre naše deti v spolupráci s dievčatami z neziskovej organizácie Alternatíva.

Záver školského roka sme si spestrili spoločným guľášom. Deti čistili zeleninu a pomáhali so všetkým potrebným.

V októbri sme pre deti našej školy tradične pripravili zážitkové učenie  „Šlabikár remesiel“ .

Deti a učitelia našej školy vyzdobili Adventný veniec na námestí a taktiež mali svoj stánok s výrobkami na Živom Betleheme .

5.5. Centrum pre deti a rodiny Valaská

Centrum pre deti a rodiny Valaská poskytuje celoročnú starostlivosť deťom a mladým dospelým pobytovou formou v štyroch samostatne usporiadaných skupinách a v dvoch špecializovaných samostatných skupinách. Samostatné skupiny sú umiestnené v dvoch bytoch v Brezne a v rodinných domoch v Brezne a v Čiernom Balogu. CDR poskytuje starostlivosť deťom od 0 do 25 rokov. Deťom od 0 do 6 rokov poskytujú starostlivosť väčšinou profesionálne náhradné rodiny. 

Špecializované samostatné skupiny sa nachádzajú v kmeňovej budove vo Valaskej, v týchto skupinách sa poskytuje starostlivosť deťom s duševnou poruchou a deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré vyžadujú ošetrovateľskú starostlivosť. 

K 31. decembru má Centrum pre deti a rodiny celkovo 61 zamestnancov, 6 profesionálnych náhradných rodín, 6 skupín a 60 detí. V kmeňovej budove CDR  je Špecializovaná samostatná skupina pre deti ŤZP s ošetrovateľskou starostlivosťou, Špecializovaná samostatná skupina pre deti s duševnou poruchou, administratíva a priestor pre výkon opatrení ambulantnou formou. V roku 2019 sme prijali 13 detí a naše CDR opustilo celkovo 14 detí. Priemerná dĺžka pobytu detí v CDR je cca. 4,5 roka. 

Aj v tomto roku sa v  Centre pre deti a rodiny Valaská pokračovalo v projekte „Život mladých pod kontrolou“. Cieľom je rozvíjanie sociálnych zručností a finančnej gramotnosti u detí a mladých dospelých v CDR. V rámci neho sa realizovali napr. aktivity zamerané na šetrenie v domácnosti,  rozumné hospodárenie s rodinnými financiami, tvorenie drobných úspor. Deti sa učili plánovať nákupy, čítať pokladničné doklady, pripraviť  jednoduché lacné jedlá; Získali informácie o odvodoch zo mzdy a daniach, o rôznych povolaniach a ich vzťahu k vzdelaniu, navštívili mincovňu v Kremnici, vyskúšali si „mini podnikanie“ .

Projekt  „Život mladých pod kontrolou“  realizuje Nadácia pre deti Slovenska a projekt podporil Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis.

6. Kultúra

2. február sa niesol v znamení fašiangových osláv, ktoré pripravili DHZ Valská v spolupráci s obcou.

21. marca sa uskutočnilo Stretnutie s poéziou vo Výstavnej sieni OcÚ Valaská. 

12. mája sa uskutočnil kultúrny program pri príležitosti osláv Dňa matiek a 65. výročia vzniku Materskej školy vo Valaskej.

31. mája reprezentoval našu obec Tanečný orchester v Týništi nad Orlicí v  Královohradeckom kraji v Českej republike, kde sa konal 24. ročník známeho Swingového festivalu Jardy Marčíka.

21. júna uskutočnil v  kultúrnom dome slávnostný koncert, na ktorom sa predstavili žiaci a učitelia zo všetkých odborov, v ktorých sa v  škole žiaci vzdelávajú.

8. júna sa niesol v znamení 48. ročníka Festivalu dychových hudieb, memoriál Jožka Kučeru. Pozvanie prijalo 7 dychových hudieb. Atmosféru spríjemňovala aj prítomnosť predajných stánkov a mažoretky z Rimavskej Soboty.

20. júla Tanečný orchester Valaská reprezentuje našu obec vo Vyhniach na Festivale dychových hudieb.

4. augusta sa v Parku sv. Cyrila a Metoda pri budove sídla Matice slovenskej v Martine uskutočnil slávnostný ceremoniál osláv storočnice oživotvorenia MS. Pri tejto príležitosti bola odhalená busta Jána Vanoviča (predseda MS 1931-1938) a náš MO MS Valaská bol súčasťou týchto osláv.

6. a 7. septembra sa uskutočnili veľkolepé oslavy 140. Výročia hasičstva vo Valaskej, Pozvanie prijal aj plk. Ing. Ivan Švantner – riaditeľ OR HaZZ SR v Brezne a Ondrej Ruso – predseda územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Brezno. 

8. septembra Tanečný orchester Valaská opäť reprezentoval obec Valaská vo Zvolene na  4. ročníku festivalu Zvolenská oddychovka.

22. septembra sa našim kultúrnym domom niesla rocková hudba v podaní kapely M2D –  ROCK v zložení Miki Németh, Martin Javorčík a Daniel Bartoš.

6. októbra vystúpil u nás FS Mostár. 

25. októbra sme si mohli vychutnať  divadelnú hru DS Jána Chalupku z Brezna Nebo, peklo

10. októbra sa uskutočnila Prehliadka heligonkárov. Prišlo 18 heligonkárov so svojimi spevákmi a s folklórnou skupinou z Filipova.

9. november bol venovaný Stretnutie s poéziou, ktoré bolo spojené s výročím Nežnej revolúcie.

24. novembra  sa uskutočnil v Kultúrnom dome vo Valaskej Matičný deň spojený s doobedným športovým podujatím a poobedným kultúrnym programom kde vystúpili aj hosti Detský folklórny súbor Matičiarik a Matičný spevokol z Valče.

9. decembra vystúpili v Kultúrnom dome vo Valaskej Smejko a Tanculienka. 

15. decembra sa odohrala v kinosále obce Valaská premiéra muzikálu našej ZUŠky s názvom Snehulienka a sedem trpaslíkov.

16. december patril dvom reprízam muzikáli Snehulienka a sedem trpaslíkov.

20. decembra sa uskutočnil v našej obci tradičný Živý Betlehem aj s kultúrnym programom. 

7. Šport

Obec zakúpila novú frézu slúžiacu na úpravu obecného klziska.

Začiatok roka sa niesol v duchu krňačiek. V nemeckých Alpách, v bývalom olympijskom mestečku Garmisch-Partenkirchene sa uskutočnili už 50. medzinárodné preteky na krňačkách.

Naše dievčenské družstvo získalo krásne 7. miesto.

12. a 13. januára 1. kolo Viessmann pohár v biatlone v Osrblí. Klub biatlonu Valaská-

Osrblie tvorí takmer 180 členov.

19. januára sa uskutočnil už 2. ročník pretekov na krňách v Potôčkoch. Zúčastnilo sa ich 40 posádok. V kategórii mužov získalo družstvo OZ Valašťania druhé miesto, v ženskej kategórii získali prvé miesto pretekárky z OZ Valašťania a v kategórii zmiešané družstvo získali družstvá OZ Valašťania prvé a druhé miesto.

28. januára až 3. februára sa Osrblie stalo dejiskom Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov v biatlone.

V januári začala aj jarná príprava našich futbalistov z OFK Slovan Valaská (v jarnej sezóne odohrali 26 zápasov) pod vedením trénera Jozefa Kučeráka. Zapojilo sa 21 hráčov.

Tak isto jarnú prípravu začali aj žiaci U11 (odohrali 32  zápasov) a U13 (odohrali 16 zápasov) pod vedením trénerov Michala Baláža a  Ladislava Barta. Zapojilo sa 28 hráčov. Predsedom futbalového klubu OFK Slovan Valaská je Vendelín Štrba.

V sobotu 2. februára sa uskutočnilo na Chvatimechu už po štvrtýkrát športové podujatie

Ťatliakov skialp výstup pri príležitosti výročia spustenia lanovej dráhy do prevádzky v roku 1955.

9. – 10. februára sa uskutočnilo 2. kolo Viessmann pohár v biatlone v Osrblí. 

16. februára sa konali  Zimné športové hry seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska na Majeri odkiaľ si členovia JDS Valaská priniesli striebornú medailu.

27. a 28. apríla na kopci nad dedinou Tulwitz, severne od rakúskeho mesta Graz konali

Majstrovstvá Európy v pretekoch do vrchu. Týchto pretekov sa zúčastnila aj naša rodáčka Gabriela Andrišeková.

V apríli sa odohral v telocvični ZŠ J. Simana stolnotenisový turnaj, ktorý usporiadalo Valaštianske volejbalové družstvo v zložení: Petrinec, Donoval, Janko, Kocúr, Petrovská a Žabková.

11. mája Valaštianski hasiči zorganizovali súťaž v požiarnom útoku 2.ročník o pohár starostu obce Valaská a Memoriál Pavla Zelenčíka. Predstavilo sa 20 tímov.

31. mája sa v B. Bystrici vyhodnocovala letná a zimná sezóna biatlonu 2018/2019. Klub biatlonu Valaská – Osrblie sa stal v sezóne 2018/2019 z celkového počtu 25 klubov celkovým víťazom.

1. – 2. júna sa začína 1. kolo Viessmann pohár v letnom biatlone v Osrblí.

3. augusta sa uskutočnil na multifunkčnom ihrisku 3. ročník minifutbalového turnaja „Za spolunažívanie a toleranciu“. Zúčastnilo sa ho štyridsať detí a štyridsať dospelých.

4. septembra sa naši seniori z JDS zúčastnilina Okresnom turistickom zraze na Braväcove.  

21. septembra sa uskutočnil v telocvični ZŠ J. Simana 13. ročník volejbalového turnaja miešaných družstiev o putovný pohár Ivana Diena.

V septembri už tradične v obci organizuje „Športový deň pod Úbočou“.

5. októbra sa začal súťažný ročník 2019/2020 v stolnom tenise. Vedúcim valaštianskeho oddielu je Pavel Gondek a oddiel pozostáva z 10 hráčov.

11. október bol dňom Behu pre zdravé srdce, ktorý sa každoročne uskutočňuje na počesť

MUDr. J. Simana na našej ZŠ.

24. novembra sa uskutočnil v telocvični ZŠ J. Simana „Zafkov pohár vo florbale“.

7. decembra sa vo Valaskej uskutočnil už 19. ročník tradičného streetballového turnaja o pohár starostu obce. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Zastúpenie mala samozrejme obec Valaská,

Brezno, Martin, Banská Štiavnica či Zvolen.

8. Cirkevný život

Pokrstených bolo v roku 2019 10 detí z toho 5 chlapcov a 5 dievčat. Cirkevný sobáš mal 1 pár a na prvom svätom prijímaní bolo 13 detí. Cirkevný pohreb malo 35 zosnulých z toho 17 žien a 18 mužov. V roku 2019 bol farským administrátorom farnosti Valaská Mgr. Roman Kupčák. 

V súčasnosti je v našej farnosti 9 ruží, ktoré majú po 20 členov; len dve z nich sú neúplné.

2. júna sa uskutočnilo v našom kostole prvé sväté prijímanie. Sviatosť prvého svätého prijímania prijalo 13 detí.

15. augusta do farnosti Valaská prišiel udeliť svoje novokňazské požehnanie Martin Neumann, hoci sa narodil v Bratislave, jeho korene sú tu vo Valaskej a stále sa do rodnej obce svojich predkov rád vracia. 

1. novembra bol posvätený obnovený kríž na cintoríne pri Dome smútku .

10. novembra sa konala slávnostná sv. omša pri príležitosti osláv patróna nášho chrámu sv. Martina. Sv. omšu celebroval dekan hronského dekanátu vdp. Mgr. Václav Galo.

9. Zdravotníctvo

V našej obci v roku 2019 poskytovala detským pacientom a dorastu zdravotnú starostlivosť MUDr. Elena Auxtová spolu so zdravotnou sestrou Elenou Franekovou. 

O dospelých pacientov sa starala MUDr. Ľubomíra Dolinská a pani sestrička Renáta Pobožná. 

V zubnej ordinácii pre deti aj dospelých poskytovala zdravotnú starostlivosť MDDr. Miroslava Košíková a pani sestrička Zuzana Giertlová.

V lekárni Helenium sa všetkým zákazníkom s vysokou odbornosťou a profesionalitou venovala PharmDr. Helena Girtlová.

10. Počasie

Rok 2019 bol druhým najteplejším rokom aspoň od roku 1880 (za rokom  2016). V správe

WMO sa súčasne uvádza, že obdobie rokov 2015 – 2019, resp. posledná dekáda 2010 – 2019, boli historicky najteplejšie periódy za posledných aspoň 140 rokov. Relatívne najteplejšou sezónou v roku 2019 bolo v Európe leto (jún – august 2019). V roku 2019 sme, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, opätovne zaznamenali veľké množstvo významných vĺn horúčav. K najvýznamnejším sa zaradili dve hlavné vlny, ktoré sa vyskytli v Európe koncom júna a júla. Veľmi kuriózna situácia bola v Hurbanove. Rok 2019 mal presne rovnakú priemernú ročnú teplotu ako bola predtým najvyššia hodnota tejto charakteristiky. V roku 2019 a tiež aj v roku 2018 bola v Hurbanove priemerná ročná teplota 12,42°C. Táto hodnota je pre Hurbanovo rekordne vysoká za celú históriu meraní. Absolútne najvyššia teplota roku 2019 na území Slovenska bola nameraná dňa 1.7. V Kuchyni na Záhorí sme vtedy pozorovali 37,6°C. Naopak absolútne najnižšia teplota celého minulého roka bola nameraná dňa 23.1. v Oravskej Lesnej. Pozorovali sme tu -26,0°C. Minulý rok bol ako celok veľmi až extrémne teplý, pretože tam boli dva a na niektorých miestach až tri veľmi teplé až extrémne teplé mesiace s veľmi vysokou kladnou odchýlkou teploty od normálu. Boli to mesiace jún, november a december. V rámci celého roka bol len jeden mesiac, ktorý bol na väčšine územia teplotne podnormálny. Bol to máj, ale aj ten bol výraznejšie podnormálny len na západe krajiny. Teplotne nadnormálne boli väčšinou aj zvyšné mesiace roka.

Vo Valaskej bolo zimné obdobie premenlivé. Začiatkom roka bolo mimoriadne chladné počasie s veľkým množstvom snehu. Najviac snehu sme mali v januári. Jar bola pre hospodárom rajom, bola bohatá na zrážky a teplotne relatívne stabilná aj keď v noci na 6. mája nás prekvapil mierny prízemný mráz. Jún bol daždivý, ale postupne prišli letné horúčavy. Leto bolo bohaté na vysoké teploty. Jeseň začala pomerne stabilným počasím. V októbri pršalo len jeden deň. November bol daždivý, od pondelka 11. novembra pršalo takmer bez prestávky až do stredy 13. novembra. Zvyšok kalendárneho roka bol, čo sa teplôt a zrážok týka, priemerný. Vianoce sme žiaľ ani tento rok nemali zasnežené. Teplý december bol predzvesťou  Vianoce aj Silvestra  bez snehu. Cez zimné prázdniny sme si neužili ani lyžovačku, lebo teplé dni neumožňovali v lyžiarskych strediskách v okolí Valaskej ani zasnežovať technickým snehom. 

11. Dianie vo svete

Zaujímavé bolo aj politické dianie vo svete. V januári sa  Rumunsko  ujalo Predsedníctva EÚ; Belgicko, Nemecko, Dominikánska republika, Indonézia a Južná Afrika sa na dva roky stali nestálymi členmi Rady bezpečnosti OSN. Európskymi hlavnými mestami kultúry v roku 2019 sú talianska Matera a bulharský Plovdiv. Pápež František navštívil ako vôbec prvý najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi Spojené arabské emiráty. V marci sa narodil Archie Mountbatten-Windsor, prvé dieťa vojvodu Harryho a vojvodkyne Megan zo Sussexu. Je siedmi v poradí v nástupe na britský trón. Na začiatku júla sa Fínsko ujalo predsedníctva EÚ.

Európsky parlament zvolil do funkcie predsedníčky Európskej komisie Nemku Ursulu von der Leyenovú. Je prvou ženou zvolenou do tejto funkcie od začiatku existencie Európskej únie. Koncom júla sa novozvolený líder Konzervatívnej strany Boris Johnson sa po demisii Theresy Mayovej stal oficiálne britským premiérom. V októbri zomrel po ťažkej chorobe slávny spevák Karel Gott. Do speváckeho neba odišla v decembri aj švédska speváčka a členka skupiny Roxette Marie Fredriksson. V decembri v čínskom meste Wu-chan vypuklo infekčné ochorenie COVID 19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o závažné respiračné ochorenie. Postihuje najmä dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažký zápal pľúc a môže viesť až k úmrtiu pacienta. Vírus sa prenáša kvapôčkami sekrétu pri kašli, kýchaní a rozprávaní. Ohrozuje osoby, ktoré sú v blízkom alebo dlhšie trvajúcom kontakte s nakazeným. Infekcia sa prenáša aj cez kontaminované predmety.