Zverejnenie zámeru o prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľov Ladislav Kupec a Anna Kupcová

Súbory na stiahnutie