VZN č.1_2024, ktorým sa ruší VZN č. 5_2013 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská

VZN č.1_2024, ktorým sa ruší VZN č. 5_2013 o financovaní materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valaská