Vyhlásenie mimoriadnej situácie v spojitosti s výskytom jedincov medveďa hnedého !

V spojitosti s výskytom synantropných jedincov medveďa hnedého (Ursus arctos) v zastavaných územiach miest a obcí a v ich bezprostrednom okolí bola dňa 22.03.2024 v čase o 00.00 hod. na území Banskobystrického kraja v okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Zvolen, Žiar nad Hronom vyhlásená podľa §  13 ods. 2 Z. č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane mimoriadna situácia !

V prípade spozorovania pohybu medveďa vo vašom katastrálnom území (územie obce, nie v lese) je potrebné kontaktovať tiesňovú linku 158, 112.
Stručné informácie, čo robiť v prípade výskytu medveďa hnedého, sú v prílohe tohto oznamu a taktiež uverejnené na webe https://zasahovytim.sopsr.sk/, pre okres Brezno je príslušný zásahový tím JUH.