Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí procesu prerokovania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny pod názvom: ,,REGIONÁLNY ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY OKRESU BREZNO“

Súbory na stiahnutie