Valaštiansky hlásnik

Oznamujeme občanom, že uzávierka decembrového čísla Valaštianskeho hlásnika je 8.12.2023.