Usmernenie OR HaZZ BR – Prijatie preventívnych opatrení na zníženie požiarovosti súvisiacej s vypaľovaním suchých trávnatých porastov