POZVÁNKA NA MIMORIADNE ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

podľa § 12 ods. 1 a v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská, ktoré sa bude konať dňa 30. marca 2022 (streda) so začiatkom o 16.00 hodine, v zasadačke Obecného úradu Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská