POZVÁNKA NA 15. RIADNE ROKOVANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Podľa § 12 ods. 1 a v súlade s §13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Valaská, ktoré sa bude konať dňa 24. februára 2021 o 16.00 hodine, v priestoroch „bývalej Palmy“, Námestie 1. mája 460/8, Valaská