Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi Ľubomírovi Krištekovi, dňom 09.10.2020.

Súbory na stiahnutie