OZNÁMENIE O ULOŽENÍ LISTOVEJ ZÁSIELKY

Obec Valaská v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje uloženie listovej zásielky pre adresáta Jarmila Helebrandtová

Vyvesené: 22. septembra 2020

Zvesené: 6. októbra 2020