Oznam-o-vyberovom-konani-na-obsadenie-pozicie-clena-miestnej-obcianskej-a-preventivnej-sluzby-MOaPS-v-pocte-miest-4

Oznam-o-vyberovom-konani-na-obsadenie-pozicie-clena-miestnej-obcianskej-a-preventivnej-sluzby-MOaPS-v-pocte-miest-4