Informácia o výsledku vybavenia „Petícia za pozastavenie realizácie projektu cyklotrasy Brezno – Valaská“

Informácia o výsledku vybavenia „Petícia za pozastavenie realizácie projektu cyklotrasy Brezno- Valaská“