Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie

   Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) sú všeobecne platné právne predpisy, ktoré predkladá Obecný úrad a schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Vydávanie Všeobecne záväzných nariadení upravuje zákon č. 369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

   VZN sa zverejňujú na úradnej tabuli Obecného úradu a na internetovej stránke obce Valaská najmenej na 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva OcÚ. Týmto dňom začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby zaslať pripomienky k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 6  zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Pripomienky je možné podať:

  • poštou alebo osobne na adresu Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
  • elektronicky na e-mailovú adresu valaska@valaska.sk
  • ústne do zápisnice na príslušnom odbore Obecného úradu vo Valaskej 

 

 

Vydané VZN OcZ vo Valaskej


 

1/2019účinné
 

schválené: 20.2.2019, vyhlásené: 25.2.2019, účinné: 11.3.2019

5/2017účinné
 

schválené: 13.12.2017, vyhlásené: 15.12.2017, účinné: 1.1.2018
nahrádza: 5/2017, predchádza: 5/2017

3/2017účinné
 

schválené: 13.12.2017, vyhlásené: 15.12.2017, účinné: 1.1.2018

2/2017účinné
 

schválené: 28.6.2017, vyhlásené: 3.7.2017, účinné: 18.7.2017

3/2016účinné
 

Úplné znenie
schválené: 14.12.2016, vyhlásené: 15.12.2016, účinné: 1.2.2017
nahrádza: 3/2009

2/2016účinné
 

schválené: 21.9.2016, vyhlásené: 26.9.2016, účinné: 11.10.2016

3/2015účinné
 

Úplné znenie
VZN 3/2016, ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby
poskytované obcou Valaská, spôsob jej určenia a platenia
VZN 3-2016  ktorym sa urcje suma uhrady za poskytovane socialne sluzby.pdf VZN 3-2016 ktorym sa urcje suma uhrady za poskytovane socialne sluzby.pdf (282.9 kB)
schválené: 14.12.2016, vyhlásené: 15.12.2016, účinné: 1.2.2017
nahrádza: 3/2009

1/2015návrhy
 

1/2014účinné
 

schválené: 8.12.2014, vyhlásené: 23.11.2014, účinné: 1.1.2015

5/2013účinné
 

schválené: 11.12.2013, vyhlásené: 16.12.2013, účinné: 1.1.2014

3/2013účinné
 

schválené: 11.12.2013, vyhlásené: 16.12.2013, účinné: 1.1.2014

2/2013účinné
 

schválené: 11.12.2013, vyhlásené: 16.12.2013, účinné: 1.1.2014

1/2013účinné
 

schválené: 19.6.2013, vyhlásené: 3.6.2013, účinné: 1.9.2013

3/2012účinné
 

schválené: 17.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 1.1.2013

2/2012účinné
 

schválené: 17.12.2012, vyhlásené: 17.12.2012, účinné: 1.1.2013

1/2012účinné
 

schválené: 28.9.2012, vyhlásené: 1.10.2012, účinné: 1.10.2012

1/2011účinné
 

schválené: 7.9.2011, vyhlásené: 23.8.2011, účinné: 7.9.2011

2/2007účinné
 

schválené: 15.8.2007, vyhlásené: 31.7.2007, účinné: 16.8.2007

1/2007účinné
 

schválené: 29.6.2007, vyhlásené: 14.6.2007, účinné: 29.6.2007

1/2004účinné
 

schválené: 17.2.2004, vyhlásené: 2.2.2004, účinné: 17.2.2004

3/2003účinné
 

schválené: 14.7.2003, vyhlásené: 29.6.2003, účinné: 14.7.2003

2/2003účinné
 

schválené: 27.8.2003, vyhlásené: 13.8.2003, účinné: 27.8.2003

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

Sociálny taxík

Obec Valaská od 2.5.2018 pripravuje zámer poskytovania služieb sociálneho taxíka. V prílohe nájdete cenník poplatkov a dotazník k uvedenej službe.   Poskytovanie služieb sociálneho taxíka Dotazník ku službe  

Zber odpadu

Civilná ochrana

Dokument starostlivosti o dreviny obce Valaská

Súbor na stiahnutie Program odpadového hospodárstva 2016-2020.pdf (1.9 MB)
webygroup

Úvodná stránka