Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
ValaskáHľadať
 
 

VZN - Všeobecne záväzné nariadenie

VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2013 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni

Dátum zverejnenia návrhu: 25.3.2019

Schválené: 10.4.2019

Vyhlásené: 12.4.2019

Účinnosť: 26.4.2019

   Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) sú všeobecne platné právne predpisy, ktoré predkladá Obecný úrad a schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Vydávanie Všeobecne záväzných nariadení upravuje zákon č. 369/1990Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

   VZN sa zverejňujú na úradnej tabuli Obecného úradu a na internetovej stránke obce Valaská najmenej na 15 dní pred rokovaním Zastupiteľstva OcÚ. Týmto dňom začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby zaslať pripomienky k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade. Pripomienky podávajú fyzické a právnické osoby v súlade s § 6  zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Pripomienky je možné podať:

  • poštou alebo osobne na adresu Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská
  • elektronicky na e-mailovú adresu valaska@valaska.sk
  • ústne do zápisnice na príslušnom odbore Obecného úradu vo Valaskej 

 

 

Vydané VZN OcZ vo Valaskej


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

Sociálny taxík

Obec Valaská od 2.5.2018 pripravuje zámer poskytovania služieb sociálneho taxíka. V prílohe nájdete cenník poplatkov a dotazník k uvedenej službe.   Poskytovanie služieb sociálneho taxíka Dotazník ku službe  

Zber odpadu

Civilná ochrana

Dokument starostlivosti o dreviny obce Valaská

webygroup
ÚvodÚvodná stránka