ZUŠ od pondelka, 15. júna 2020 je opäť otvorená!!!

Milí rodičia a žiaci

Oznamujeme vám, že ZUŠ Valaská, otvorí svoje brány od 15.6.2020.Vyučovanie bude prebiehať len v hlavnej budove,  elokované pracoviská otvorené  nebudú.

Kolektívne predmety ako hudobná náuka, výtvarný a tanečný odbor sa bude vyučovať podľa rozvrhu hodín, individuálne hodiny v hudobnom odbore si dohodnite s triednym učiteľom. Vaša ZUŠ