Zubná ambulancia vo Valaskej od 20. 8. do 28. 8. 2020 neordinuje.

Od 20.8. do 28.08.2020 vrátane zubná ambulancia neordinuje!
Bolestivých pacientov ošetrí po telefonickom dohovore v čase do 11:00 hod
zastupujúci lekár a to nasledovne:
20.8.2020
MUDr. Kamzíková
(Pohorelská Maša 93, t. č. 6181485)


21.8.2020
MUDr. Kamzíková
(NsP Brezno, t.č. 6111164)


od 24.8 do 26.8.2020
MUDr. Beňová
(Brezenská 1, Brezno, t.č. 6111000)

od 27.8 do 28.8.2020
MUDr. Uhrík
(Kuzmányho nábrežie 1/343, Brezno, t.č. 6111388)