ZUBNÁ AMBULANCIA VO VALASKEJ INFORMUJE

! ! !  POZOR  ! ! !  OZNAM ! ! !

Po mimoriadnom zasadnutí Krízového štábu a Prezídia slovenskej komory zubných lekárov, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.3.2020 bol vyhlásený na celom území Slovenska NÚDZOVÝ STAV, z čoho vyplývajú nasledovné usmernenia:

  • mimoriadne obmedzenie prevádzky všetkých ambulancií zubného lekárstva na celom území SR od 8:00 do 11:00 až do odvolania
  • pacienti budú ošetrení len po telefonickom kontakte, z dôvodu, aby sa zdržiavali v čakárni samostatne, nutnosť mať založené rúško v priestoroch čakárne
  • mimoriadne obmedzenie ošetrovania limitované len na bezodkladnú zdravotnú starostlivosť, tzn. len akútne bolestivé stavy, ktoré budú ošetrené len extrakciou zuba, prípadne predpis analgetík
  • mimoriadne obmedzenie plánovaných výkonov, ktoré budú odložené a preobjednané

Odôvodnenie

Zubní lekári patria k najčastejšie navštevovaným špecialistom a vo svojej práci je zubný lekár vzdialený od tváre pacienta len 20-30cm. Najčastejšie pracuje s turbínovým, mikromotorovým alebo ultrazvukovým násadcom, ktoré vytvárajú aerosol do okolia 3metrov, plný infekčných produktov.

Pre prácu s infikovaným pacientom len rúška a ochranný štít nestačia. Potrebné vysokovýkonné respirátory nie sú dostupné, a ani ďalšie nevyhnutné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky nie sú na trhnu dostupné.

Je nutné, aby štát okamžite zabezpečil ich dostupnosť.

Ak sa situácia v priebehu nasledujúcich dní nezlepší a nebude zabezpečená dostupnosť adekvátnych potrebných ochranných prostriedkov, Slovenská komora zubných lekárov v záujme ochrany zubných lekárov, jeho personálu, ako aj ich rodín, a samozrejme aj pacientov, odporučí zatvorenie ambulancií.