Zubná ambulancia PRODENTAL s.r.o, MDDr. Miroslava Košíková informuje!!!!

POZOR!!! ZMENA MIESTA AMBULOVANIA!!!

Zubná ambulancia PRODENTAL s.r.o, MDDr. Miroslava Košíková
Zmena miesta ambulovania POZOR UŽ OD JANUÁRA 2022

Vážení pacienti
Firma PRODENTAL s.r.o – MDDr. Miroslava Košíková
zrušila miesta výkonu v obciach Michalová a Valaská .
Všetci pacienti, ktorí majú svoje zdravotné záznamy (zubné)
v ambulanciách firmy PRODENTAL s.r.o , budú naďalej vedení
v našej kartotéke.
To znamená, že si nemusia hľadať nového lekára !!!


Obe ambulancie sú od januára 2022 presťahované na jedno miesto
výkonu ambulovania a to
Brezno, ul. Brezenská 805/1
(takzvaný Zelený dom) oproti katastrálnemu úradu v Brezne.
Všetci pacienti AJ AKÚTNI sa objednávajú len telefonicky !!!
tel. číslo 048/6189 366.


Potrebné informácie ohľadom čerpania dovoleniek a
zastupovania pre akútne stavy nájdete na webových sídlach obcí
Michalová, Pohronská Polhora ,Valaská a VÚC BBSK.
Ďakujeme za Vaše pochopenie a strpenie všetkých náležitostí.