ZŠ Jaroslava Simana informuje – termíny podpisovania prihlášok žiakov 9. ročníka na stredné školy