ZRIADENIE TRANSPARENTNÉHO ÚČTU

ZMOS_POMOC_UKRAJINE

Transparentný účet je verejne dostupná a otvorená peňaženka, z ktorej bude zrejmé, kto finančne prispel na pomoc samosprávam v zvládaní humanitárnej pomoci. O jej prerozdeľovaní budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.

Číslo transparentného účtu: ZMOS_POMOC_UKRAJINE_

SK25 0900 0000 0051 8801 0894