Zmena prepravného od mája 2023 – Sociálny taxík

Obec Valaská pokračuje v poskytovaní služby sociálneho taxíka pre obyvateľov Valaskej ( Valaská – sídlisko, materská časť obce, Piesok) v pracovných dňoch v čase 7:00 – 12:00 prednostne obyvateľom prepravujúcich sa do Brezna, Banskej Bystrice a Zvolena a to do zdravotníckych zariadení. Poskytnutie služby do Banskej Bystrice a do Zvolena je prijímateľ povinný objednať vopred minimálne 7dni pred jej poskytnutím, v rámci mesta Brezna minimálne 1 pracovný deň.

Objednávky na prepravu si môžete objednávať na tel. čísle: 0905 704 880. Ostatné informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade pri Bc. Krupovej na tel. č. 048/6711508 alebo mail: socialneveci@valaska.sk

Cenník si môžete pozrieť v súbore nižšie.