ZBER TEXTILU

Koncom tohto týždňa, t.j. v dňoch 9. a 10. apríla majú občania Valaskej možnosť odovzdať nepotrebný textil na zbernom dvore. Kto uvedenú možnosť nevyužije, môže tak urobiť v pondelok, 12. apríla, kedy nepotrebný textil vyložia pred svoj dom a Technické služby vrecia zoberú. Upozorňujeme občanov, aby vrecia riadne zviazali.

ZBERNÝ DVOR – ZBER TEXTILU
9. apríl 2021 (piatok)Od 07.00 – do 15.00 hJe potrebné priniesť, bez spoplatnenia
10. apríl 2021 (sobota)Od 10.00 – do 14.00 hJe potrebné priniesť, bez spoplatnenia

12. apríla 2021 (pondelok)  bude prebiehať zber textilu pri rodinných domoch, žiadame občanov  aby  vyložili nepotrebný textil v zaviazaných vreciach pred svoj dom.