Záujem o členstvo v komisii obecného zastupiteľstva Valaská

Vážení spoluobčania, v prípade záujmu o členstvo v niektorej z komisií obecného zastupiteľstva vám prikladáme žiadosť, ktorú je potrebné vypísať a doručiť na podateľňu obecného úradu do 7. 2. 2023