Začiatok asistovaného sčítania SODB 2021 od 3.5.2021

Predseda Štatistického úradu SR vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie  o začatí asistovaného sčítania  obyvateľov  od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

V našej obci bude vytvorené jedno kontaktné miesto – v priestoroch bývalej „Palmy“- Nám. 1. mája 460/8,, kde sa budú môcť sčítať obyvatelia SR bez ohľadu na jeho trvalý pobyt. Na kontaktnom mieste bude k dispozícii technika a stacionárny asistent. Obyvateľ si môže vyžiadať pomoc od stacionárneho asistenta alebo mu stacionárny asistent poskytne počítač, aby sa sčítal sám. Na sčítanie je potrebné vopred sa objednať telefonicky na mobilnom čísle – 0911 547 835. Kontaktné miesto je označené. Pokiaľ sa občan nemôže dostaviť na kontaktné miesto, je možné objednať si mobilného asistenta a to zavolaním na Obecný úrad na tel. číslo 0911 547 835. Mobilný asistent spätne kontaktuje telefonicky obyvateľa a dohodne sa na presnom čase, kedy ho navštívi s tabletom doma, aby ho sčítal.

Čo je asistované sčítanie

Jedná sa o asistovanú formu sčítania, pri ktorej na zabezpečenie svojej povinnosti sčítať sa obyvateľovi pomôže mobilný alebo stacionárny asistent.

Pre koho je určené asistované sčítanie

Asistované sčítanie je určené pre tých ktorí sa nemohli sčítať samosčítaním z dôvodu, že nemali prístup na internet, nemajú počítač, tablet alebo sa nevedeli elektronicky sčítať počas obdobia online samosčítania.

Pandemická bezpečnosť

Sčítanie sa uskutočňuje za prísnych epidemiologických podmienok.

Označenie asistenta sčítania

Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom mobilného asistenta, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Preukaz musí splniť nasledujúce náležitosti: meno a priezvisko asistenta, identifikátor asistenta sčítania a evidenčné číslo preukazu asistenta. Totožnosť asistenta, ktorý kontaktuje obyvateľa na základe predchádzajúceho objednania, je možno si spätne overiť zavolaním na Obecný úrad.

UPOZORNENIE

Asistent bez predchádzajúcej dohody NIKDY nechodí po domácnostiach a neoslovuje ľudí, aby sa sčítali.  Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a kontaktovať obec alebo políciu.