VÝZVA PRE DOBROVOĽNÍKOV – POMOC OHROZENÝM OBYVATEĽOM POČAS PANDÉMIE COVID-19

Vážení spoluobčania,

v súvislosti s pretrvávajúcou vážnou situáciou v dôsledku pandémie koronavírusu COVID – 19 sa obec snaží byť nápomocná svojim občanom pri zvládaní danej situácie.

Preto prosíme dobrovoľníkov, ktorí majú záujem pomôcť našim občanom a to pri zabezpečovaní nákupu a  donášky potravín a liekov osobám, ktoré sú v karanténe a sú odkázaní na pomoc iných, aby sa nahlásili na tel. č. 0911 547 835, alebo prostredníctvom mailu:  socialneveci@valaska.sk v termíne do 12. marca 2021.

Prosíme, aby sa nahlasovali len tí, ktorí majú vážny záujem. Každý jeden dobrovoľník sa musí preukázať Potvrdením o vykonaní testu nie starším ako 7 dní, alebo dokladom preukazujúcim, že dané ochorenie prekonal a toto potvrdenie nie je staršie ako 3 mesiace, alebo bola osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

ĎAKUJEME