Výstraha

Povodeň z trvalého dažďa

Vzhľadom na trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom PA.
Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.
Stupeň: 2. stupeň
Výstraha aktualizovaná: 17.05.2021 10:15
Trvanie výstrahy: od 17.05.2021 10:15 do 18.05.2021 15:00